Objednajte si bezplatnú konzultáciu: +421 940 999 995

Čo je to fotovoltická (FV) technológia a ako funguje?

Čo je to fotovoltická (FV) technológia a ako funguje?

FV materiály a zariadenia premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Jedno fotovoltické zariadenie je známe ako bunka. Každý jeden fotovoltaický článok je zvyčajne malý a produkuje približne 1 alebo 2 watty energie. Bunky sú vyrobené z rôznych polovodičových materiálov a sú tenšie ako pár ľudských vlasov. Aby odolali vonkajšiemu prostrediu celé roky, bunky sú vložené medzi ochranné materiály v kombinácii skla či plastov.

Aby bol výkon FV článkov čo najsilnejší, sú navzájom spojené do reťazcov a tvoria väčšie jednotky známe ako moduly alebo panely. Moduly môžu byť použité jednotlivo alebo môžu byť spojené viaceré do veľkých plôch. Jedno alebo viac polí sa potom pripojí k elektrickej sieti ako súčasť kompletného fotovoltického systému. Vďaka tejto modulárnej štruktúre môžu byť fotovoltaické systémy postavené tak, aby uspokojili takmer akúkoľvek potrebu elektrickej energie.

FV moduly a polia sú len jednou časťou FV systému. Systémy tiež zahŕňajú montážne konštrukcie, ktoré smerujú panely smerom k slnku, spolu s komponentmi, ktoré odoberajú elektrinu z jednosmerného prúdu vyrobenú modulmi a premieňajú ju na elektrinu striedavého prúdu, ktorá sa používa na napájanie všetkých spotrebičov.

FV panely musia byť namontované na stabilnej, odolnej konštrukcii, ktorá dokáže odolať extrémnym zmenám počasia a následnej korózii po celé desaťročia. Konštrukcie nakláňajú panely pod uhlom určeným zemepisnou šírkou, orientáciou konštrukcie a požiadavkami na elektrické zaťaženie. Takáto montáž je síce robustná, no všestranná a jej inštalácia je jednoduchá.

Keď sú FV panely namontované na zemi, sledovacie mechanizmy ich automaticky posúvajú tak, aby smerovali k slnku. Tým sa získava viac energie a návratnosť investícii je vyššia. Tento spôsob montáže znamená vyššie počiatočné náklady a viac údržby.
Väčšina solárnych modulov je umiestnená v konštrukciách , no môžu byť integrované priamo dos tavebných materiálov ako sú strešné krytiny, okná, fasády. Integrované systémy v budovách sú sľubnou cestou k udržateľnej výrobe a využitiu elektrickej energie. Ich využívanie by mohlo pokryť LED osvetlenie, počítačovú technicku či nabíjanie elektrických vozidiel.

Základné rozdelenie fotovoltaických systémov

ON-GRID

Sieťové solárne systémy pre domácnosti

Sú najčastejšie využívaným spôsobom ako využiť solárnu enerigiu a ušetriť tak náklady za elektrinu v domácnosti. Zaisťuje zapojenie pre tie spotrebiče, ktoré sú v danom okamihu zapnuté, a tak sa nespotrebúva elektrická energia z rozvodnej siete, ale z fotovoltických panelov.

Nadbytok elektrickej energie je uchovaný vo virtuálnej batérii, ktorá má neobmedzenú kapacitu, energia z nej je využívaná aj počas noci a nemusíte si zadovážiť fyzickú batériu uloženú v dome.

OFF-GRID

Ostrovné solárne systémy

Oproti on-grid systému je tento špecifický tým, že všetku energiu, ktorú vyrobí počas dňa, ukladá do batérií pre prípad potreby. Je ideálnym riešením na napájanie spotrebičov tam, kde nie je dostupné pripojenie k verejnej sieti, napríklad vo víkendových chatkých, karavanoch, lodiach či prenosných systémoch. Na tento systém však štátna dotácia neplatí.

HYBRID

Zmiešané solárne systémy

Využívajú ako energiu z verejnej siete, tak aj z vlastnej fotovoltickej výroby. Využívané sú práve tam, kde je potrebný prísun elektriny počas celého roka konštantne a musí obstarať aj zariadenie s vyšším príkonom. Fungujú aj autonómne, bez podpory z verejnej siete, čo je hlavnou výhodou pri výpadkoch elektrickej energie.

Jednoduchá inštalácia a riešenie na mieru

Inštalácia našich fotovoltických systémov je jednoduchá a bezpečná. Pripravíme vám možnosti šité presne na vašu nehnuteľnosť, podnikanie či verejný priestor.

Sme vám k dispozícii od návrhu po koncové riešenie, ktoré vypočítame podľa vašej reálnej spotreby, zistíme návratnosť investície, ktorá sa so zvyšovaním cien elektrickej energie rýchlo znižuje.

Energetická nezávislosť

Osvetlenie solárnymi panelmi zvyšuje ochranu vášho bydliska či podnikania najmä pred výpadkami prúdu alebo prírodnými katastrofami.
Je spoľahlivým zdrojom aj v extrémnych podmienkach, takže bez ohľadu na poveternostné podmienky, viete zabezpečiť plynulý chod svojej domácnosti alebo firmy.
Elektrina z klasických zdrojov môže kedykoľvek zlyhať, no vaše spotrebiče, ktoré sa spoľahnú na nekonečnú slnečnú energiu, pôjdu stále.

Odľahčíte životné prostredie

Okrem toho, že znižujete negatívny dopad na životné prostredie, nemusíte sa spoliehať na vysoké ceny elektrickej energie, pretože počiatočná investícia do solárneho systému sa vám vráti. Nie je potrebné ťahať rozvody, vedenie vysokého napätia či podzemné inžinierske siete.

Pozitívny dopad na životné prostredie – bezpečný a udržateľnejší zdroj energie

Je to  lacnejšie, bezpečnejšie a a ekologickejšie riešenie. Solárna energia je jedna z najčistejších, najudržateľnejších a obnoviteľných zdrojov na svete.

Okrem znečistenia, ktoré vzniká pri výrobe panelov, slnečná energia neprodukuje žiadne škodlivé látky, ktoré sú vedľajšími produktmi neobnoviteľnej energie. Okrem toho nevytvára žiadny hlukový smog.

Uhoľné elektrárne sú najväčšími producentmi emisií CO2, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Životnému prostrediu škodí aj ropa, produkty z nej či havárie tankerov, ktoré ovplyvňujú vodné toky, oceány aj podzemnú vodu. Preto je solárna energia taká dôležitá. Inštalácia solárnej elektrárne na streche domácnosti môže znížiť znečistenie ovzdušia o 100 ton CO2.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

  • Odborne vyškolený tím a obchodné zastúpenie
  • Sprostredkujeme vám štátnu dotáciu v projekte Zelená domácnostiam až do výšky 1500 EUR na 1 zariadenie
  • Všetky naše systémy sú certifikované na získanie štátneho príspevku
  • Montáž na kľúč už do 1 mesiaca od objednávky
  • Záruka až 15 rokov na konštrukciu a 25 rokov na výkon
  • Spoľahlivé ľahké fotovoltaické panely
  • Vybavíme za vás všetky úradné formality a pripojenie do distribučnej siete
  • 10 rokov skúseností v riešení fotovoltických systémov
  • 10-ročná záruka na batérie až do 6000 cyklov

Základné fakty o slnečnom žiarení

Každé miesto na Zemi dostáva slnečné svetlo aspoň časť roka. Množstvo slnečného žiarenia, ktoré dopadá na ktorékoľvek miesto na zemskom povrchu, sa mení podľa geografickej polohy, času, ročného obdobia, charakteru krajiny či lokálneho počasia.

Pretože je Zem guľatá, slnko dopadá na jej povrch pod rôznymi uhlami, v rozsahu od 0° (tesne nad horizontom) do 90° (priamo nad hlavou). Keď sú slnečné lúče vertikálne, zemský povrch dostane všetku možnú energiu. Keď sú slnečné lúče naklonené, dlhšie prechádzajú atmosférou a sú rozptýlenejšie.

Slnečné žiarenie na základe tohto faktu rozdeľujeme na priame – to je to, ktoré sa bez akejkoľvek prekážky dostane na zemský povrch a rozptýlené/odrazené, ktorému v ceste stojí vodná para, mraky, prach, rôzne znečisťujúce látky, ale aj činnosť sopiek či lesné požiare. Súčet oboch týchto žiarení poznáme pod názvom globálne slnečné žiarenie.

Zem obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe a časť roka je bližšie k Slnku. Keď je Slnko bližšie k Zemi, zemský povrch dostáva o niečo viac slnečnej energie. Zem je bližšie k Slnku, keď je leto na južnej pologuli a zima na severnej pologuli.

Naklonenie o 23,5° v osi rotácie Zeme je dôležitejším faktorom pri určovaní množstva slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem v určitom mieste. Výsledkom nakláňania sú dlhšie dni na severnej pologuli od jarnej rovnodennosti do jesennej rovnodennosti a dlhšie dni na južnej pologuli počas ostatných 6 mesiacov. Dni a noci majú presne 12 hodín pri rovnodennosti, ktorá sa každoročne vyskytuje okolo 23. marca a 22. septembra.

Množstvo slnečného svetla je merateľné podľa toho, ako dopadá na konkrétne miesta v rôznych ročných obdobiach. Následne odhadnú množstvo žiarenia dopadajúceho na regióny v rovnakej zemepisnej šírke. Údaje pre fotovoltické systémy sú uvadzané v kilowatthodinách na meter štvorcový (kWh/m²).

Množstvo slnečného svetla, známeho aj ako elektromagnetické žiarenie, ktoré dopadne na zemský povrch za jeden a pol hodiny, stačí na pokrytie celosvetovej ročnej spotreby elektrickej energie. Solárne technológie premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu buď prostredníctvom fotovoltaických panelov alebo prostredníctvom zrkadiel, ktoré koncentrujú slnečné žiarenie a premieňajú ho na využiteľné formy energie ako je teplo alebo svetlo. Takáto energia môže byť použitá na výrobu elektriny alebo sa uskladnená v batériách či v tepelných zásobníkoch. Technická realizovateľnosť a ekonomická prevádzka sú však závislé od dostupného solárneho zdroja.