Ecohybryd 2,5kW - šikmá strecha

Ecohybryd2.5kWSS

Nové

 • Dotácia na zostavu SIEA 2550€
 • Zaplatíte iba 3600€
 • 10 ks FV panel 250W
 • Konštrukcia pre panely na ŠIKMÚ STRECHU
 • Zásobník 500/160 litrov
 • Menič Bright 2500MTL (jednofázový)
 • Wifi + software
 • Riadiacu jednotku Ecotherm
 • Prúdové snímače + výstupné obvody 
 • solárny kábel 4mm + koncovky
 • śpirála + meranie teploty
 • DC odpájanie
 • AC istenie
 • Dataloger

Add to wishlist

Viac info.

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka finsnčným prostriedkom európskych a investičných fondov, v rámci národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Všeobecné podmienky projektu nájdete na stránkach www.zelenadomacnostiam.sk alebo kliknutím na tento link: Všeobecné podmienky projektu Zelená domácnostiam

Cena vrátane dodávky a montáže.
Systém je určený pre výrobu el. energie pre objekt a ohrev teplej úžitkovej vody.

Riadiaca jednotka zabezpečuje v reálnom čase meranie výkonu fotovoltaiky a na základe aktuálnej spotreby v objekte sa rozhoduje či je energia spotrebovaná v objekte, alebo je uložená do zásobníku. tento systém sa vyznačuje vysokým využitím energie a dosahuje výsledky až 95% využitia vyrobenej el. energie.
Zostavy s vyžším výkonom fotovoltických polí dokážu vyrábať vodu aj pre predohrev kúrenia a zostavy nad 4kW zabezpečia aj vykurovanie objektov v prechodných obdobiach iba zo slnečného žiarenia.

Dataloger a wifi pripojenie zabezpečuje možnosť sledovania výroby el. energie cez telefón alebo web, kde sú ukladané veškeré denné, mesačné a ročné prehľady.

príklad zobrazenia:

Príklad zobrazenia


Denné hodnoty:

Denné hodnoty

Mesačné hodnoty:

Mesačné hodnoty

Súvisiace produkty