Čo je to zelený bonus?     

Podporu formou zeleného bonusu získate v prípade, keď časť elektriny zo svojej fotovoltaickej elektrárne sami spotrebujete a prebytok predáte prevádzkovateľovi prenosovej sústavy. Zelený bonus získate za všetku vyrobenú energiu, teda aj tú, ktorú ste sami spotrebovali. Je len na vás, ako s vyrobenou energiou naložíte. Za spotrebovanú elektrinu už svojmu dodávateľovi neplatíte.

Výška zeleného bonusu je pre rok 2013 a zatiaľ aj rok 2014 stanovená na 98,94€ / MWh a pre solárne elektrárne s inštalovaným výkonom do 30kW pričom zariadenie musí byť umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti budovy spojenej so zemou pevným základom.  viac info: 

Reálny príklad využitia Zeleného bonusu:

Výpočet návratnosti so zohľadnením novej výkupnej ceny zeleného bonusu pre rok 2012 a 2013.

Vstupné údaje :

  • Rodinný dom, firma, živnostník, PO alebo inštitúcia
  • Strecha zo sklonom 35 stupňou orientovaná na Juh
  • Lokalita NITRA,BRATISLAVA, ŠAĽA
  • inštalovaný výkon 4000Wp (4kWp)
  • cena dodávky na kľúč cca. 6200€ s DPH
 

Výstupné údaje :

  1. Fotovoltaická elektráreň vyrobí
Pevný systém: sklon = 35 °, orientácia = 0 °
Mesiacdmdm
Január4.971541.4645,3
Február7.782182.3565,7
Marec11.203473.52109
Apríl14.704424.82145
Máj15.904925.35166
Jún16.404925.60168
Júl17.205325.89182
August15.604825.31165
September13.704124.55136
Október10.103143.23100
November5.511651.6850,4
December3.631131.0733,3
 
Ročný priemer11,43473.74114
Celkom za rok41601370

uvedené hodnoty sú v kWh

Menovitý výkon FV systému: 4,0 kW (kryštalický kremík)

ZAPOČÍTANÉ STRATY:
Odhadované straty v dôsledku teploty: 8,5% (s použitím miestnej teploty) Odhadované straty v dôsledku uhla odrazivosti účinky: 2,8%
Ďalšie straty (káble, menič atď): 14,0% Kombinovaná FV systému straty: 23,6%

Za rok teda vyrobíte 4160kwH čo je 4,16MWh elektrickej energie

Z toho je vlastná spotreba 2496 kW (60% el energie)
Nadbytok vyrobenej energie 1664 kW (40% el. energie)
Tieto hodnoty sú uvedené ako príklad

 DOPLATOK:

Za všetku vyrobenú energiu, či sa už jedná aj o spotrebovanú pre vlastné potreby dostanete:

 0,05801 €/kWh* x 4160 kWh = 241,32  €

* 0,05801 (je koeficient za 1kWh ) = 0,11911 (cena elektriny výkup) -0,0611 aritmetický priemer cien elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav (určuje ÚRSO pre daný kalendárny rok)

PREDANÁ ČASŤ VYROBENEJ ELEKTRIKY

1664 kWh x 0,0611 = 101,67 €

40 percent z celkovej vyrobenej elektriny

VAŠA SPOTREBA EL. ENERGIE:

2496 kWh x 0,16 € (v závislosti na Tarife) = 399,36 €

tieto peniaze ste ušetrili vlastnou fotovoltaickou elektrárňou a nemusíte za elektrickú energiu platiť  ZSE, SSE aVSE.

SPOLU: 241,32 +101,67 + 399,36 =

742,35€ /rok

Ročne teda zarobíte 742,35 € z čoho vyplýva že pri nákupnej cene sa návratnosť investície 6200€  pohybuje okolo 8 rokov. Treba si však uvedomiť že výkupná cena je garantovaná na 15 rokov a FV elektráreň bude slúžiť najmenej ďaľších 17 rokov po uplynutí tohoto času. S prihliadnutím na nárast cien energie každoročne sa samozrejme doba návratnosti investície skracuje.