Kamil Gofjar
Poradenstvo a projekty FVZ
Slovensko, Česko, Chorvátsko
Email: gofjar@intersolar.sk

Peter Kiss
Pripojenie FVdo distribučnej siete ZSE
Západné Slovensko
Email: kiss@intersolar.sk
tel: +421 905 446527

Ľuboš Andráš                                                                              
Obchodné zastúpenie
Pripojenie FV do distribučnej siete VSE
Východné Slovensko
Email: andras@intersolar.sk
tel: +421 915 919901

Ing. Judr Ingrid Horváthová                                                                            
Administratíva 
Personalistika a účtovníctvo
Slovensko
Email: uctovnictvo@intersolar.sk

Michal Varga
Obchodné zastúpenie – Západné slovensko
sprostredkovanie úverov
tel: +421 918 543787
email: varga@intersolar.sk

Michal Ďurček
Servisný technik 
tel: +421 918 960938
email: durcek@intersolar.sk

Obchodný kontakt
Tel: +421 949816923
email: info@intersolar.skobchod@intersolar.sk

Korešpondenčná adresa: 

  • Intersolar  s r.o.,

  • Cintorínska ulica 2,

  • 927 05  ŠAĽA 5

  • IČO: 35941871

  • DIČ: SK2022020847

  • OR OS Bratislava I, vložka 36548/B