Fotovoltaická solárna energia a systémy

sú jedným z najsľubnejších obnoviteľných zdrojov energie na svete. V porovnaní s neobnoviteľnými zdrojmi , ako sú uhlie, plyn, olej a jadrová energia sú výhody jasné:

 • Vytvára voľnú energiu zo slnka
 • Nemá žiadne pohyblivé diely a teda si vyžaduje minimálnu údržbu
 • Neznečisťujúca energie znižuje emisie takže nemá priamy dopad na životné prostredie
 • Fotovoltické (PV) články sú modulárne, môžete začať s malým systémom a expandovať podľa potrieb
 • Systémy majú dlhú životnosť a odolnosť 25-50 rokov
 • Umožňujú predávať prebytočnú elektrickú energiu späť do siete
 • Systém môže byť inštalovaný a prevádzkovaný kdekoľvek, vrátane oblastí ťažko prístupných a odľahlých.
 • Pomáha nám dostať sa zo závislosti na zahraničnej rope
 • PV systémy netvoria žiadny hluk a žiadne plynné emisie
 • Umožňujú elektrifikovať odľahlé  oblasti, kde by bolo drahé alebo nemožné zrealizovať elektrické vedenie
 • Majú elektrickú energiu aj počas výpadkov elektrickej siete
 • Zľavy a finančné stimuly SR a EU