Výhody vs nevýhody LED žiarovky

Výhody LED

 • v porovnaní s obyčajnou žiarovkou vyprodukuje oveľa viac svetla, najvýkonnejšie LED viac ako 100 lm/W, žiarivka 48-65 lm/W, halogénová žiarovka 16-22 lm/W, obyčajná žiarovka 15 lm/W
 • šetria až 90% energie a nezaťažujú životné prostredie
 • produkujú neporovnateľne menej tepla ako klasické svetelné zdroje a preto sú vhodné aj do potravinových skladov,mrazničiek a pod.
 • dosahujú extrémne dlhú životnosť – okolo 50.000 hodín čo je pri bežnej prevádzke 8 hodín denne približne 17 rokov.
 •  sú otrasuvzdorné teda odolné voči nárazom a rozbitu
 •  sú ideálne pre časté vypínanie a zapínanie
 • nevyžarujú žiadne ultrafialové ani infračervené žiarenie
 • rozsvecujú sa v okamžiku a svietia plným výkonom
 •  neobsahujú žiadne ťažké kovy ani plyny, takže nikdy neohrozia Vaše dieťa
 • sú kompatibilné a dizajnovo prispôsobiteľné rôznym tvarom
 • dokážu pracovať aj pri nízkych napájacích napätiach

 

 Nevýhody LED

 • majú vyššie zriaďovacie náklady
 • LED musia byť napájané tzv driverom (zdrojom pre LED) ktorý môže byť príčinou poruchy svietidla.
 • Na rozptyl svetla musia používať šošovky
 • Pre ich chladenie a správnu prevádzku musia byť použité chladiace prvky z drahých kovov(meď,hliník a zlato)